Yemekhane Baca Temizleme

YEMEKHANE BACA TEMİZLEME

yemekhane baca temizleme

Yemekhane Baca Temizleme

Yemekhane Baca Temizleme Yöntemleri

Yemekhane baca temizleme, daha çok davlumbaz ve yağlı kanal sistemlerine yönelik bir uygulamadır. Gıda ürünlerinin pişirilmesi ve sunulması yönünde hizmet veren bu kurumlarda, her türlü temizlik ve bakım faaliyeti önem teşkil eder. Mekanların ve bu mekanlara bağlı sistemlerin temizliği, insan sağlığı açısından önem arz ettiği için zorunlu tutulmuştur. Belli standartların sağlanması ve bu işlemlerin düzenli olarak tekrar edilmesi kurum sahiplerinin birincil sorumlulukları arasında yer alır. Gıdaların pişirilmesinde faydalanılan ocak ve ızgara benzeri cihazlar, yağ ve dumanı çeken bir davlumbazla birlikte çalışırlar. Davlumbaz çektiği tüm buharı yağlı kanallara aktarır ve bu kanallardan da dışarıya transfer edilir. Bu yüzden, sistemde yer alan tüm mekanizmaların, filtrelerin ve motorların ayrı ayrı ele alınması önemlidir. Bu birimlerden herhangi birinde meydana gelecek aksaklık ve tıkanma, tüm sistemin işlevsel olarak bozulmasına yol açacaktır. Öncelikle davlumbaz ve filtreler temizlenmeli, daha sonra yağlı kanalın her bir yüzeyine ulaşım sağlanmalıdır. Bunun için gerekli mesafelerde, dekupaj kullanımı ile müdahale kapakları açılabilir. Bundan sonra ise, motor ve fan yapraklarının temizliği gelir.

Yemekhane Yağlı Baca Temizleme

Yemekhane baca temizliği, yağlı kanalların içinde biriken yağ dokularının temizlenmesi işlemidir. Bu kanala aktarılan yağ buharı kısmen dışarıya aktarılırken bir miktarda yüzeylerde birikmeye neden olur. Git-gide kalın bir yüzey halini alan bu yağ tabakaları zamanla baca kanalının daralmasına ve kirli hava tahliye işlemini yerine getirememesine neden olacaktır. Böyle bir durumda, tüm kirli hava ve koku iç alanlara sızacak hem çevrede kötü koku ve is oluşumu vuku bulacak hem de yemekler üzerine zehirli atıklar sirayet edecektir. Bu yüzden, yağlı kanal temizlik işleminin aksatılmaması ve yetkin kişiler tarafından temizlenmesi gerekmektedir.

Yemekhane Baca Temizlik Firmaları

Yemekhane baca temizlik firmaları, bu konuda deneyimli bireylerden oluşmalıdır. Deneyim ve yetki sahibi kurumlar, yağlı kanal ve yemekhane bacalarının bütünsel temizliğinde en doğru adımları hayata geçirirler. Bu sayede, çevresel temizlik ve hijyen kuralları sağlanmış olur. Ayrıca yanıcı yağların asimile edilmesi ile, yangın gibi kötü sonuçların da önüne geçilmiş olacaktır. Yemekhane baca kanalları, hangi yakıt türü kullanılırsa kullanılsın en az 4 ayda bir temizletilmeli ve temizlik raporu alınmalıdır.