Güngören Baca Temizlik Servisi

GÜNGÖREN BACA TEMİZLİK SERVİSİ

gungoren baca temizlik servisi

Güngören Baca Temizlik Servisi

Güngören Baca Temizlik Servisi Hizmet Kolları

Güngören baca temizlik servisi, iş gücü sağlanan ve ikamet edilen bina oluşumlarında temiz hava sirkülasyonu sağlayan havalandırma kanalları ve kirli havanın dış mekanlara tahliyesi işleminde görev alan baca kanallarının temizliği işlemini hayata geçirmektedir. Bu statüde yer alan tüm hizmet kollarını uygun fiyatlarla hayata geçirmektedir. İtfaiye tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz, hizmet verdiği tüm teknik işlemleri en uygun fiyat ve üstün kalite anlayışı ile hayata geçirmektedir. Dikey ve yatay bacaların, kombi, kalorifer ve merkezi sistemlere bağlı tüm baca kanallarının temizlik, bakım ve onarım uygulamalarını yerine getirmekteyiz. Bahsi geçen tüm teknik hizmetler, her bir kurum ve şahıs için zorunlu olup, yerine getirilmesi yasalara ve mevzuata bağlı olmaktadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kurum ve kişilerle, eksik ve yanlış temizlik işlemleri sağlayan firmalar yasal bazı yaptırımlara maruz kalacaklardır.

Baca Kanalları Nasıl Temizlenir?

Güngören baca temizleme işlemi, baştan sona doğru planlanması gereken bir hizmet programıdır. Öncelikle baca ve havalandırma kanallarının ait olduğu yapı karakteri dikkate alınmalıdır. Her yapısal kurgunun kendine ait bir baca ve havalandırma sistemi bulunmaktadır. Bundan sonraki adım ise, kanal içinin kapsamlı olarak incelenmesi ve tıkalı kısımlara özel müdahale planlarının tasarlanmasıdır. Bazı kanallar, özellikle mutfak baca kanalları içinde yağ ve zift birikmesi söz konusu olacaktır. Bu yanıcı özelliğe sahip kir tabakaları doğru bir şekilde duvarlardan kazınmalıdır. Bu süreçte, müdahale için en uygun materyaller kullanılır. Buna ek olarak yağ ve kir çözücü kimyasallardan da yardım almak gerekebilir. Fakat burada en dikkatle eğilinmesi gereken nokta; kullanılan tüm kimyasalların Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaydan geçmiş ürünler olmasıdır. Aksi takdirde zararlı ve ucuz kimyasal kullanımı dolayısıyla, tıpkı tıkalı baca kanallarının yarattığı zehirlenme etkisi vuku bulacaktır.

Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Servisi

Güngören baca temizliği servisi evlerde ve iş yerlerinde, mutfaklarda ve ısıtma sistemlerin yer aldığı ortamlarda, tüm atık gazların, kirli havanın, yağ buharının ve dumanın iç mekanlardan arındırılarak çevreci bir yaklaşımla dışarıya aktarılmasına yarayan baca kanallarının rutin temizlik işlemlerini yerine getirmektedir. Firmamız, ilgili kurum tarafından baca denetim firması olarak görevlendirilmiştir. Tüm işlemler yasal koşullar altında gerçekleştirilir.