Catering Baca Temizleme

CATERİNG BACA TEMİZLEME

catering baca temizleme

Catering Baca Temizleme

CATERİNG FİRMALARINDA BACA TEMİZLİK UYGULAMALARI

Catering baca temizleme, gıda üretimi sağlayan catering firmalarının bina oluşumlarında en önemli yere sahip bakım ve temizlik uygulamaları arasında yer alır. Bu firmalar büyük, küçük, orta ölçekli işletmeler olarak kendi aralarında gruplara ayrılırlar. Büyük ölçekli catering firmalarında oldukça geniş kitlelere yemek üretimi sağlanmaktadır. Bunlar; bir toplantıdan, kurum çalışanlarına özel üretimler olabilir. Bazı catering firmaları gün içinde 10 binden fazla yemek üretim faaliyeti sağlamaktadır. Bu yemeklerin pişirildiği cihazlar, bir baca sistemine bağlı olarak çalışır. Aynı zamanda endüstriyel mutfak ekipmanlarının yer aldığı catering binalarında, baca kanallarının tıkanması birçok sorunu da beraberinde getirecektir. Bu sorunların başında, pişen yemeklere sızan yanmış gaz ve yağ buharı gelmekedir. Bacalardan dış alanlara aktarılması gereken maddelerin, yemekler üzerine sinmesi tüketicileri olumsuz etkileyecektir.

Catering Baca Temizleme Faaliyetleri

Catering baca temizlik faaliyetleri, var olan pişirme cihazlarının adedine ve bunların bağlı bulunduğu baca sistemlerinin niteliğine göre bir yön almaktadır. Bu mekanlarda, yağlı kanal olarak adlandırılan baca sistemleri yer alır. Ocak ve ızgarada pişen yemeklerin yağ ve dumanı davlumbazlar tarafından tutulur. Buradan da yağlı kanallara ve dikey baca sistemlerine aktarılır. Bu bağlı sistemler içinde en çok yağ ve kir bulunan kısım, yağlı kanallar olacaktır. Bu yüzden yağlı kanalların özenle temizlenmesi önem teşkil eder. Temizlenmeyen bacalar, kısa süre içinde tıkanmalara ve mekanizmaların işlevini yitirmesine sebebiyet verir. Bu tip sorunlar yaşamamak ve birçok kişinin gıda zehirlenmesine maruz kalmaması adına, baca temizlik uygulamalarını hayata geçirmeniz gerekmektedir.

Catering Baca Temizlik Servisi

Catering baca temizliği, profesyonel kurumlarca hayata geçirilmektedir. En geç 3 ayda bir yağlı kanalların temizlenmesi ve davlumbaz filtrelerinin elden geçirilmesi yasal olarak bir mecburiyettir. Bu yasal yükümlüğü yerine getirmeyen firmalar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Bilinçlenen toplumlarda, gıda hizmetleri veren kurumların temizlik ve hijyen oranları oldukça önemli adledilmektedir. Bu bağlamda ilgili kurumlar tarafından sık sık denetlenen gıda üretim firmaları, baca temizlik faaliyetlerini zamanında ve yetkili kurumlara temizletmek sorumluluğunu taşır. Firmamız, bu kulvarda da her türlü teknik donanıma sahip ve itfaiyenin yetki verdiği seçkin kuruluşlar arasında yer almaktadır.