Izgara Bacasi Temizleme

IZGARA BACASI TEMİZLEME

ızgara bacası temizleme

İzgara Bacası Temizleme
Izgara Bacası Temizleme

 

Izgara Bacası Temizleme Yöntemleri

Izgara bacası temizleme, yemek hazırlanan işletme bacalarına uygulanan temizlik programlarına dahildir. Ekseriyetle restaurant, catering firmaları, yemekhaneler, gıda üretim fabrikaları ve tüm sanayi tipi mutfaklarda yer alan yağlı baca kanalları bulunmaktadır. Yağlı baca kanalları bir davlumbaz ile birlikte faaliyet gösterir. Davlumbaz yağ buharını çeker ve burada tutulumunu gerçekleştirir. Bu mekanizma içinde filtrelenen atık hava, baca kanallarına iletilerek buradan da dış mekanlara aktarımı sağlanır. Yağ buharı ve duman, baca kanallarını sarar burada ısı ve partiküllerle birlikte sert tabakalar halini alır. Böylece baca kanallarının çekme gücü düşecek ve kirli hava iç alanlara nüfuz edecektir. İnsanların yeme-içme ihtiyacını karşıladığı alanlarda kötü koku oluşmasının ve solunan havaya zehirli molekül karışmasının önüne geçmek için ızgara bacalarının sık sık temizlenmesi ve davlumbaz, filtre, baca motoru gibi ek fonksiyonların da denetlenmesi gerekmektedir.

Izgara Bacaları 2 Ayda Bir Temizlenmelidir

Izgara bacası temizliği İ.B.B. İtfaiye Yönetimi tarafından 2 aylık süreçlerde temizletilmesi yönünde yasallaştırılmıştır. Gıda üzerine hizmet veren işletme binalarında, temizlik ve hijyen koşulları oldukça önem taşır. Bu yüzden bacalarda meydana gelebilecek bir tıkanmanın, çevreye ve insanların tükettiği gıdalara sirayet etmesi sonucu bu hijyen standartları düşer. Bu sorunların asimile edilebilmesi için, yetkili kurumlardan baca temizlik hizmeti satın almalısınız.

Izgara Baca Temizlik Servisi

Izgara baca temizlik servisi, baca kanallarının standartlara uygun olarak dizayn edilip edilmediğinin takibini yapar ve bu esnada da gerekli temizlik uygulamalarını sağlar. Bacaların temizlenmesi, sağlık açısından büyük bir konfor getirir ve aynı zamanda kullanılan yakıtın daha düşük miktarlarda tüketilmesini sağlar. Bacalardan dışa aktarılan karbon monoksit gazı, insan fizyolojisi bakımından oldukça büyük riskler taşır. Bu basit bir zehirlenmeden, ölüme kadar gidecek bir sürece neden olabilmektedir.

Baca Temizliğini Kendi Başınıza Yapmayın..!

Bacaların kurgusu ve ait olduğu mekanizmanın yakıt kullanım karakteri, temizlik programının da yönünü belirler. Her bir dokunuş bilgi ve deneyim ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden, hiçbir surette temizlik işlemlerini kendi başınıza basit temizlik aparatları ile sağlamamalısınız.