Baca Temizlik

Baca Temizlik

Baca Temizlik

Baca Temizlik

Baca Temizlik

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen baca temizleme yetkisi olan uzman ekipler tarafından yönetmeliğe uygun olarak temizliğinin yapılması gerekir. Sadece Baca Temizlik, değil bacanın içinde oluşabilecek olan herhangi bir göçük, kırılma ve bacada çatlak gibi onarılması gereken yerlerin de tespit edilerek kullanıma uygun bir hale getirilmesi gerekir. Bacaların yasalara uygun hale getirilip temizlik işlemi bittikten sonra yetkili servis tarafından temizliğin tamamlandığına ve kullanıma hazır olduğuna yönelik belgenin muhakkak alınması gerekir. Baca temizliği geniş kapsamlı bir uygulamadır. Bu işlemin belirli aralıklarla yapılması yasal bir gerekliliktir.

Merkezi sistem ısı bacaları, şömine bacaları, doğalgaz ve kombi bacaları, fabrika üretim bacaları, odun ve kömür bacaları, endüstriyel bacalar, doğal gaz soba bacaları, restoran ve yemekhanelerde kullanılan yağlı bacaların belirli zamanlarda temizlenmesi mecburidir. Baca Temizleme, uygulamasının itfaiye tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca yapılması gerekmektedir. Temizlik işleminin bitiminde baca temizliğine dair ve bacanın kullanıma uygun olduğuna yönelik rapor işlemin yapıldığı kişilere verilmek zorundadır.

Baca Temizleme, hususu önemli bir iştir. Bu işlemi yapacak olan şahıs veya kurumların da baca temizliği hakkında eğitimlerini bitirmiş baca ve yağlı kanal temizleme yetkisine sahip olmaları gerekmektedir. Baca temizleme, kuruluşlarında çalışanlarının itfaiye tarafından düzenlenen eğitim Seminerlerine katılmalarını sağlamak ile yükümlüdür. Eğitimlerini bitiren baca temizleme çalışanlarına kurs bitişinde baca temizliği hakkında çalışmalarına olanak veren baca temizleme eğitim sertifikası verilir.

Baca Temizlik Raporu

Baca temizliğini yapacak olan kuruluşlar itfaiyeden tarafından yetkili, görev  alan ekip ise itfaiyenin yağlı kanal ve baca eğitim programını tamamlayan sertifikalı elemanlar olması zorunludur. Baca temizleme, işlemi bitiminde servis ekibi tarafından son kontrolleri yapıldıktan sonra kullanıma hazır Baca Temizlik Raporu hazırlanıp müşterilere verilir. Baca temizlemesi keyfi değil aksine  zorunlu bir uygulamadır.. Baca temizliği kanun ve yasalarca kriterleri belirlenmiş yasal bir zorunluluktur. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yetkili  kuruluşlar tarafından doğalgaz abonelerine verilen Baca Temizlik Raporu bunları kapsamaktadır. Baca raporunu özellikle igdaş bacalı sistem doğalgaz sobası, kombi, şohpen, Merkezi sistem ısı kazan, ve doğalgaz la çalışan pişirme cihazlarında en az yılda 1 temizlik raporunu istemektedir.

 

    Avrupa Yakası : 0 212 343 90 10

Anadolu Yakası   : 0 216 343 90 10

                         Gsm : 0 535 343 90 10 

Baca Temizlik Baca Temizliği Baca Temizleme Baca Temizlik Raporu Baca Raporu Baca Temizlik Servisi Yağlı Kanal Temizliği İstanbul Baca Temizleme Havalandırma Kanal Temizliği