Ataşehir Baca Temizleme Servisi

ATAŞEHİR BACA TEMİZLEME SERVİSİ

Ataşehir baca temizleme servisi

Ataşehir Baca Temizleme Servisi

Ataşehir Baca Temizleme Servisi Avantajları

Ataşehir baca temizleme servisi, günün 24 saati her türlü baca ve yağlı kanal temizlik faaliyetlerini yerine getiren bir hizmet koludur. Dinamik Baca firmamız, sağlık ve hijyen standartlarına uygunluğun önem teşkil ettiği kurum ve işletmelerde, bu zorunlu uygulamayı yerine getirmektir. Bu doğrultuda hizmet hayatına devam eden firmamız, gerekli tüm bilgi ve deneyime sahiptir. Hayatî anlamda oldukça önem teşkil eden bakım faaliyetleri arasında yer alan bu işlem, nitelikli firmalar tarafından ve ancak İtfaiye Baca Denetim raporuna sahip olmak koşuluyla gerçekleştirilmektedir.

Baca Temizlik Nerelerde Yapılır?

Ataşehir baca temizlik, insanların toplu olarak kullandığı, iş gücü sağladığı ve ikamet ettiği alanlarda daha büyük bir önem taşımaktadır. Gıda üzerine hizmet veren ve kamuya açık tüm kurum ve kuruluşlarda; ocak ve ızgaralar hangi yakıt türü ile işlev gösterirse göstersin, en az 3 ayda bir defa olacak şekilde bu bakım programına dahil edilmek zorundadır. Aksi takdirde, kullanıma bağlı olarak yağ, is, kurum ve benzeri atıkların kapladığı kanallar daralaracak ve buradan dışarıya aktarılması gereken zehirli gazlar içeride yoğunlaşacaktır. İşte tüm zehirlenme vakalarının çok büyük bir yüzdesi, sobadan ya da pişirme sistemlerine ait bacaların tıkanması sonucu meydana gelmektedir. Dahası, davlumbaz bacalarının tıkanmasıyla ve ocaktan yükselen alevin burada biriken yanıcı yağ ve gazlarla birleşmesi sonucu yangın ve patlama vakaları da görülmektedir. Bu sebeple, baca temizletmek bir tercih değil, sağlık ve toplumsal düzen açısından zorunlu kılınmış bir yükümlülüktür.

İGDAŞ Baca İmalat ve Temizleme Kuralları

Ataşehir baca temizliği,  sadece temizlik faaliyetleri ile değil, aynı zamanda ilk kurulum ve düzenleme aşamasında da belli standartlara göre yapılması gereken bir işlemdir. Doğal gaz tesisatından bacanın imalat sürecine kadar, İGDAŞ’ın belirlediği sınırlara uygunluk önem taşımaktadır. Tüm ısıtma ve pişirme sistemlerine dahil mekanizlamarın CE raporu bulunan baca kurgulamalarına bağlanması da yine yasal zorunluluklar arasında yer almaktadır. Ayrıca ilk kullanımdan önce, bacaların Akredite Baca Kontrol firmaları tarafından değerlendirilmesi ve uygunluk belgesinin verilmesi de gerekmektedir. Bu bağlamda yapı unsurlarında bulunan tüm kirli hava tahliye kanallarının, yapının fonksiyonel yapısına uygun aralıklarda temizlenerek çevreye zarar vermeyecek bir seviyede çalışması herkesin sorumluluğu altındadır.