Baca Akredite Raporu

Baca Akredite Raporu

Baca Akredite Raporu

Baca Akredite Raporu

Kalorifer kazanı, baca ve yakıt depolarının senelik periyodik temizliklerinin yapılması isteğe bağlı olmayıp mecburidir. Yaptırmayanlar hakkında alakalı yönetmeliğe göre yasal işlem yapılması sağlanır. Doğalgaz ve LPG kullanmış olsa dahi otel, yemek fabrikası, lokanta, restoran gibi topluma açık yerler ile ocaklarında yemek pişirilip kızartma yapılan bütün yerlerin bacalarının ve yağlı kanallarının senede en az bir defa temizlenmesi ve senede en az bir defa bakım ve onarımdan geçirilmesine, kontrol edilmesine önem verilir.
Türkiye’de sıkça sık yaşanan baca yangınları, zehirlenerek can kaybına sebep olan olaylar sebebi ile, ısıtma sistemlerine ait bacaların ve yağlı kanalların periyodik temizlik ve kontrollerin yapılması yaptırımlara bağlanmıştır.
Baca Akredite Raporu, eve taşınmalarda, kira sözleşmesi yenilemelerinde ya da dairenin gaz açma ve kapama işlemlerinde TÜRKAK tarafından denetlenen ve alınması mecburi bir rapordur.

Bacanızın kontrolü yapıldıktan sonra rapor düzenlenecektir. Kontrolü yapılmayan bacaya Akredite Raporu verilmez.