Akredite Raporu

Akredite Raporu

Akredite Raporu

Akreditasyon Raporu

İşletmeler, evler ve diğer yapılardaki bacalar, düzenli olarak kontrol edilmedikleri ve temizlenmedikleri takdirde yangınlara ve zehirlenmelere yol açabilir. Akredite Raporu Muayene sırasında tespit edilen herhangi bir uygunsuzluk veya problem durumunda düzenli muayenelerin yapılması ve gerekli işlemlerin yapılması böyle bir kazayı önleyecektir. İlgili uygunsuzlukların giderilmesi bina sahibinin sorumluluğundadır.

Baca uygunluk muayenesi sırasında gerekli teknik ekipman ile kaçak testi yapılır, bacada herhangi bir sızıntı olup olmadığı ve bacada gerekli temizlik işlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre bina kullanılmadan önce baca uygunluk muayenesi yapılmalıdır, kullanım devam ettiği sürece periyodik muayenelere devam edilir ve muayene sonuçları raporlanır.

Baca Yangınları

Türkiye’de sıkça sık yaşanan baca yangınları, zehirlenerek can kaybına sebep olan olaylar sebebi ile, ısıtma sistemlerine ait bacaların ve yağlı kanalların periyodik temizlik ve kontrollerin yapılması yaptırımlara bağlanmıştır.
Akredite Raporu, eve taşınmalarda, kira sözleşmesi yenilemelerinde ya da dairenin gaz açma ve kapama işlemlerinde itfaiye tarafından denetlenen ve alınması mecburi bir rapordur.

Bacanızın kontrolü yapıldıktan sonra rapor düzenlenecektir. Kontrolü yapılmayan bacaya Akredite Raporu verilmez.

Baca Periyodik Bakımı

Kalorifer kazanı, baca ve yakıt depolarının senelik periyodik temizliklerinin yapılması isteğe bağlı olmayıp mecburidir. Yaptırmayanlar hakkında alakalı yönetmeliğe göre yasal işlem yapılması sağlanır. Doğalgaz ve LPG kullanmış olsa dahi otel, yemek fabrikası, lokanta, restoran gibi topluma açık yerler ile ocaklarında yemek pişirilip kızartma yapılan bütün yerlerin bacalarının ve yağlı kanallarının senede en az bir defa temizlenmesi ve senede en az bir defa bakım ve onarımdan geçirilmesine, kontrol edilmesine önem verilir.

Verilen Rapor Ne Kadar Geçerlidi

Herhangi bir denetim raporunun niteliği, denetim sırasında görülenleri kaydetmesidir. Bir denetim raporunu tamamladıktan ve binayı terk ettikten sonra, denetçinin bir doğalgaz yakan cihaz kurulumunda meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik üzerinde hiçbir kontrolü veya bilgisi yoktur. Sonuç olarak, bir denetim raporu, yalnızca denetim sırasında görülen ve kaydedilenleri garanti edebilir. Verilen uygunluk raporu igdaş tarafından bir yıl kabul edilmektedil ve herhangi bir değişiklikte raporu tekrarlanmasını isteyebilmektedir. İgdaş uygunluk belgesi harıç temizlik raporu veya sızdırmazlık raporu isteyebilmektedir.